Giới thiệu Tony Minh Duy

Tony Minh Duy

Tôi là người Mỹ gốc Việt đang sống ở Providence (TP Chăm lo) tại bang Rhode Island (Đảo đất trống).

(Sắp có thêm thông tin)


Edit