Ri4CTV.com

Ri4CTV Writing Team

Afrikaans

Flag of South AfricaWelkom op ons tuisblad in die Afrikaanse taal op Ri4CTV

Een van die belangrikste videoreeks op Ri4CTV is Thumoslang101. Daarom word die onderskrifte daarvan in 87 verskillende tale, insluitend Afrikaans, beskikbaar gestel.

Leer om Thumoslang te praat en word ‘n meester van verhoudings. Thumoslang is die eerste formele nomenklatuur vir die sosiale lewe. As u ‘n kundige op ‘n spesifieke gebied wil word, moet u eers leer van die nomenklatuur, wat die stelsel is om dinge in dieselfde veld te benoem. As u ‘n kundige in verhoudings wil word, moet u eers leer hoe om Thumoslang te gebruik. Die krag daarvan word gedemonstreer deur die video-reeks Thumoslang101. | Vertel my meer

Klik hier om toegang tot die persverklaring vir Thumoslang101 te verkry

Klik hier vir seisoen 1 van Thumoslang101

Transcript in Afrikaans of Episode 1 in Season 1 of Thumoslang101

For English Speakers

With over seven million native speakers and over ten million L2 speakers, Afrikaans is an official language of South Africa, a country of over 57 million people.

Welcome to our home page in the Afrikaans language on Ri4CTV

One of the most important video series on Ri4CTV is Thumoslang101. That is why its subtitles are made available in 87 different languages, including Afrikaans.

Learn to speak Thumoslang and become a master of relationships. Thumoslang is the first formal nomenclature for social life. If you want to become an expert in a particular field, you must first learn of its nomenclature, which is the system of naming things in the same field. If you want to become an expert in relationships, you must first learn how to use Thumoslang. Its power is demonstrated by the video series Thumoslang101. | Tell me more

Click here to access the Press Release for Thumoslang101

Click here for Season 1 of Thumoslang101

Transcript of Episode 1 in Season 1 of Thumoslang101


Edit

Afrikaans | English

 

%d bloggers like this: