زما د مینه ژمنه

کورپاڼه

له اوس څخه، زه ژمنه کوم چې په اغیزمنه توګه له مینه مینه لرم. زه به ستاسو د انډول د تغذیه کولو لاسوهنه، رد نه کړم یا مخالفت وکړم. مساوي ارزښتناکه، زه به د دغو نظرونو تغذیه وکړو. دغه توضیحات په تلویزیون کې خپاره شوي، ### PVD Philosophy ###، ### Thumos: Adulthood, Love & Collaboration ###. لاندې ویډیو کې د مینې ژمنه زما ژمنې بیانوي.